Mere Kul På Gas Med H.C. Ørsted
Af Jakob Riis

I 1993 ankom den sidste kulbåd til H. C. Ørstedsværket. Nu bruges Naturgas som brændsel og værket har så et udslip på (kun!?) 0.4 kg CO2 pr. kWh elektricitet der produceres. Den dobbelte mængde undslipper kulfyrede værker.

H. C. Ørsted var fra 1806 - 1829 professor ved Københavns Universitet. I 1820, Under en forelæsning opdagede han, at hans kompas blev påvirket af en strømførende ledning, der lå ved siden af. Dette blev betydningsfuldt for den fremtidige forskning indenfor elektromagnetismen. Elektromagnetismen er helt grundlæggende for el-produktion med elektromagnetiske turbiner. Den er også grundlæggende for principperne bag højttaleres funktion.

H. C. Ørsted var levende interesseret i lydens natur, musikken og dens virkning på sjæl og legeme og skrev to artikler derom, hhv. "Om Grunden til den Fornøielse, Tonerne frembringe" (Skandinavisk Selskabs Skrifter, 7de Bind, 1808.) og "Ordnede Lydudtryks Naturvirkning" (Barfods Brage og Idun, 1ste Bind, 1839). De to artikler har begge form af samtaler imellem 5 personer hvoraf de 4 optræder i begge.

Det ovenfor skitserede felt danner ramme og inspiration for "Mere Kul på H. C. Ørsted" - i lyd og billede. Lydoptagelser fra Ørstedsværkets forskellige rum og maskiner danner grundlag for en æstetisk/kunstnerisk undersøgelse af lydmiljøet i og omkring værket. Lydkompositionen laves for et 8 kanalers lydsystem for at kunne arbejde med en levende 3 dimensional oplevelse af lyden.

Kompositionens struktur bygges omkring dialogen og de 6 forskellige karakterer der optræder i Ørsteds 2 artikler. Ligesom de klanglige fænomener der tales om i artiklerne bliver bearbejdet kunstnerisk. Videooptagelser fra H. C. Ørstedsværket og temaerne elektromagnetisme, kul og naturgas vil danne grundlag for VideoRemixet.

Varigheden af værket bliver ca. 30 minutter. Kompositionen vil så herefter eksistere som tilgængeligt værk for den ny-klassiske, 8 kanalers, Ars Acoustica standard. Ligesom en AV-version for THX biografstandard og surround DVD kan laves nemt. Videokunstneren Anders Elberling inviteres til at lave video-delen, undertegnede står for lyd-delen. Jakob Riis har tidligere arbejdet sammen med Anders Elberling i flere sammenhænge - bl.a. med Alarm112