g h o s t h e a d p h o n e s
Af Sune T. B. Nielsen & Tobias Kirstein

En elektroakustisk radio-bånd-collage for lommeradioer, spolebåndoptager og ghettoblastere. Værket består af 5 forskellige, men indbyrdes sammenhængende satser, indeholdende præfabrikerede lydstykker, radio-støj, lydpoesi og instrumenternes egenlyde, alle betragtet som Rum.

Collagen forholder sig til begrebet Rum, både betragtet som form (rummets lyd) og som indhold (lydens rum). Lydens indre og ydre, så at sige. Man kan ikke adskille lyden fra rummet. Vi vil forsøge at lade lyden skabe et rum og rummet en lyd.

Satser: